سرخط خبرها
خانه | بایگانی برچسب: تکست لش

بایگانی برچسب: تکست لش

تکست فاز سنگین متن خفن تیکه کلفت جملات غم انگیز

تکست فاز سنگین متن خفن تیکه کلفت جملات غم انگیز

تکست فاز سنگین متن خفن تیکه کلفت جملات غم انگیز پِسَرِه با کُلِ دُخترای شَهر یِه دُور خُورده➰ بعد موقِع اِزدِواج یِه دُختر میخاد فَقط دَماغِش از چادُر بیرون باشِه😏 حاجــی لــاشی بازی تا چِه حَد ؟!🖕🏿 از همه غم‌انگیز تر زمانی می‌باشد کسی که دوستش داری هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نمی‌کند … سلامتی دختری که عاشق مرد غیرتیه …

ادامه نوشته »

فاز لش تکست لش فاز سنگین متن دپرس استاتوس خفن و شاخ فاز دپرس غمگین

عکس نوشته شاخ و خفن فاز سنگین

فاز لش تکست لش فاز سنگین نپرس خوشبختی کجاس اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس❓  ➿تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو ⁉️   Ⓜ️نِـویسـَنـده ‍خـُـــــــــــــــداس❓ فاز لش تکست لش فاز سنگین اونی که اونـےکِـہ‌‌ادعـامَـرام‌دارِه✋ اَزهَمـہ‌لاشـےتَـره❌ اونـےکـہ‌میگہ‌بـاشَرَفـہ✋ اَزهَمـہ‌بـے‌نـامـوس‌تَـره❌ اونـےام‌که‌میگہ‌رفیقتہ✋ مطمن‌باش‌شَـریکِ‌رَقیبتہ❌ فاز لش تکست لش فاز سنگین غرور به کسے بیشـــــتر از ۲⃣ بـار زنگ📞 نزن و به پیام 📱 دادن ادامه نده که کجایے؟!نگـرانت شدم و ایـن چیزا✊ دیگہ ادامہ نده بسـہ با هیـچکس وقـتے آنلاینـہ بیشـتره یه بار چـت نکـن❌اگہ میخـواست باهـات حرف بزنہ سـرگـرم یکـے دیـگہ نمیـشد😏 دنـبال اونـایے کہ یہو و بے مقدمـہ 😥 میـرن نرو…اگہ میخواسـتـنت پیشـت میـموندڹ👄 بہ کسے اصـرار نکـن بہ صحـبت کـردڹ باهـات ادامـہ بده🗣 بـہ کسے که فروختـت  هیـچوقت فـرصـت برگشـت نـده چـوڹ تـو بازیـچہ دسـت بقیـہ نیسـتے🖐 اگہ کسے نـاراحـتـت کرد بـہ آسـونے آشـتے نکـن چـون اون مقصـره و اشـباه کرده و اگـہ قـدرت رو میـدونسـت در حقـت بدی نمیـکرد🚫👿 ⇩               ⇩ میـــــدونـم سخـتہ ولے بـایـد قلبـے قـــــوی و شخـصیـتے قـویـــــتـر 👊 داشـــــتـہ باشــــــــــے…. فاز لش تکست لش فاز سنگین عقده ?? خــــــــــــدایــــــا ?? …

ادامه نوشته »